PERSONER, PLATSER & HÄNDELSER

Alla har vi den där personen som betytt lite extra. Alla har vi den platsen som fått oss att tänka i andra banor och vidgat vårt perspektiv. Likaså har vi alla varit med om händelser som påverkat oss mer än vad vi i första skedet tänkte. Det är först när vi börjar reflektera som vi får en större och djupare självinsikt om oss själva, våra beteende och agerande i olika situationer. 

När du tar dig tid att börja reflektera vad det är som påverkat dig under ditt liv så kommer det poppa upp mängder av saker. Du kommer då inse vilka personer, platser och händelser som haft ett bra respektive mindre bra inflytande. 

För två år sedan tog jag aldrig tid till mig själv och reflektera, utan jag körde bara på tills det en dag inte längre fanns något bränsle kvar. Senaste tiden när jag lärt mig att reflektera mer i vardagen och vågat stanna upp, har jag lärt mig otroligt mycket om mig själv. Jag kan agera snabbare, förstå bättre och göra actions på det jag inte tycker fungerar. 

Jag börjar mer och mer inse hur olika personer, platser och händelser påverkar mig. Det ger mig kraft, styrka och energi. Det har också fått mig att ta itu med problem där jag känt ett obehag eller rentav frustrationer och ilska. Det har fått mig att inse vad som är av betydelse för mig i mitt liv. Vad jag uppskattar, vad som gör mig frustrerad och vad som driver samt utvecklar mig. Jag har varit med om många prövningar i mitt 23-åriga liv. Det är jag enormt tacksam för. Precis som Johannes Hansen beskriver det i sin bok Though Love "Det som utmanat mig mest i mitt liv är det som betytt mest i min utveckling"exakt samma känsla har jag. Jag känner alltid en stor längtan av att utmanas och lära mig nya saker varje dag.