Alla bär vi på en ryggsäck

Att resa är en passion som ger mig ny kraft, energi och livsglädje. För att utvecklas som person väljer jag att resa till platser där vardagen skiljer sig mycket åt från min vardag och verklighet. Det bidrar till en ökad förståelse samtidigt som det också ger nya perspektiv på livet. Att möta nya människor, höra deras berättelser och få ny kunskap inspirerar mig. Genom att vidga mitt synfält blir det således enklare att känna tacksamhet och glädje i de små sakerna i vardagen.

Alla bär vi på en ryggsäck. Döm ingen. Visa respekt och var snäll. Alltid.

Jag har alltid kännt ett stort engagemang till frågor som är kopplade till mänskliga rättigheter, beteendevetenskap, entreprenörskap och fattigdom. 2015 gjorde jag ett fältarbete i Cuba under två månader. Jag bodde hos fyra olika familjer ute på landsbygden och studerade deras livssituation och turismen. Där fick jag möjlighet till att integrera med lokalbefolkningen och deras verklighet. Det var många tagande samtal och historier som jag även själv fick bevittna under min tid där. Jag fick en ny syn på fattigdom samt på livet i stort. 

Den största lärdomen från den här resan var att visa och känna tacksamhet till livet.  Döm aldrig för du vet inte vad personen har gått igenom eller går igenom i pågående stund. 

BE KIND, ALWAYS!