ETT CV & PERSONLIGT BREV

MED KARAKTÄR

Att precisera innehållet med sina kompetenser och samtidigt lyckas förmedla en positivt intryck kan för många vara en utmaning. Vi hjälper dig att skriva ett CV med karaktär och som väcker intresse hos arbetsgivaren. Vi vill att du ska nå dina målsättningar samt att rekryteringsprocessen ska vara enkel, rolig och lättsam.

Förmågan att kunna uttrycka och marknadsföra sig kan för många upplevas svårt. Vi hjälper dig att konkretisera det unika just för dig. Tillsammans arbetar vi fram ett personligt brev som marknadsför dig på ett attraktivt och intresseväckande sätt.

Vi erbjuder även LinkedIn-hjälp för den som vill marknadsföra sig online. Vi synliggör din kompetens och erfarenhet och hela världen kan bli din om du håller dig uppdaterad. Vi hjälper dig att skapa ett professionellt konto som är specifikt för dig.

Priserna är baserad på bakgrund och erfarenhet.