Sanna Johansson

Söker ni en engagerad och initiativrik person med genuint intresse och passion för entreprenörskap, personalfrågor och ledarskap? Med erfarenhet av att jobba med ledarskap, kompetensförsörjning och personalfrågor i en större organisation är min ambition att kunna bidra med nytänkande och nycklar till framgång och utveckling. 

ARBETSLIVS ERFARENHETER

JOBBCOACH

Utbildar, inspirerar, motiverar och vägleder människor mot ett varaktigt arbete eller studier. Arbetar relations-skapande och matchar rätt kandidat med rätt arbetsgivare. 

AVDELNINGSCHEF + 50% HR

Personalansvar för medarbetare och gruppchef. Inkluderade förändringsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete, ledarskap, bemanning, rekrytering och coaching. 

GRUPPCHEF KUNDRELATION

Personalansvar och sociala medier ansvarig. Koordinerade event och ansvarade för kunddatabasen och mejl-utskick. Rekryteringsansvarig för funktionen. 

HR-GENERALIST

Arbetsrätt, systematiskt arbetsmiljöarbete, MBL-förhandlingar och uppföljningar, sjukfrånvaro och rehabiliteringsrådgivare. 

DRIFTLEDARE

Ansvarig över drift, medarbetare, sjufrånvaro, kassasystem, rutiner och daglig bemanning samt hanterade svårare kundärenden. 

KUNDRELATIONER

Arbetade med kundrelationer och att bidra till ett kundmöte i världsklass. Utbildad i DHLR och HLR. 

UTBILDNINGAR

SITUATIONSANPASSAT LEDARSKAP

 • Individ
 • Situation
 • Coaching

ARBETSRÄTT

 • Avtal och lagar
 • Kollektivavtal
 • MBL-förhandlingar och samverkan

ARBETSMILJÖ

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljö i praktiken
 • Riskanalyser och handlingsplaner

FRAMTIDA LEDARE

 • Leda i förändring
 • Leda sig själv och andra
 • Utveckla företag och individer

KANDIDATEXAMEN

 • Turismvetenskap 
 • Organisation och ledarskap
 • Affärsutveckling och entreprenörskap

DIPLOMERAD EKONOM

 • Affärsredovisning
 • Företagsamhet
 • Skatter och redovisning

STIPENDIER

BÄSTA KANDIDATUPPSATS

 • Titel: Equestrian Tourism in Trinidad
 • Astrid och Åke Wahlgrens Donationsfond stipendium.

FÄLTARBETE STIPENDIUM

 • Ett stipendium finansierat av SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency)

BÄSTA AFFÄRSPLAN

 • Titel: DigiTouch
 • Kalmar Handlande Borgares Donationsfond stipendium.

PERSONLIGA LIVSERFARENHETER

JORDEN RUNT 2019/2020

 • Världsperspektiv och världsutmaningar
 • Hantera oförutsedda situationer och naturkatastrofer
 • Perspektiv och insikter i livet

FÖRELÄSNINGAR

 • Presentationsteknik
 • Skapande av föreläsningsmaterial
 • Föreläst på skolor angående psykisk ohälsa, arbetsmarknad och cv. 

KUBA 2015

 • Fältarbete i Kuba
 • Mänskliga rättigheter och fattigdom
 • Kandidatuppsats i turismvetenskap och turismens påverkan i utvecklingsländer

KOMPETENSER

LEDARSKAP

 • Projektledning
 • Kommunikation
 • Organisationsplaner

REKRYTERING

 • Medarbetare och chefer
 • Annons, urval och intervjuer
 • Anställning, kontrakt och Onboarding

ONBOARDING

 • Introduktiondagar
 • Fadderverksamhet
 • Kompetensutveckling 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

 • Successionsplanering
 • Medarbetar-/ utvecklingssamtal
 • Talent management och utbildning

ARBETSMILJÖ (SAM)

 • Skyddsronder, tillbud & olyckor
 • Riskanalyser och handlingsplaner 
 • Medarbetarundersökningar 

REHAB 

 • Rehabiliteringsstrategier
 • Handlinsplaner
 • Samverkan

VERKSAMHETSUTVECKLING

 • Teambuilding, mål och strategier
 • Kommunikation och feedback 
 • Värdegrund och lead by example

NYCKELTAL

 • Övertid
 • Sjukfrånvaro
 • Jämställdhet och personalomsättning

KRISHANTERING

 • Hantera sjukdomsfall och påkalla hjälp
 • DHLR och HLR-utbildad
 • Jourutbildad och jouransvarig 

ADMINISTRATION

 • Utbildningsansvarig
 • Systemhantering och excel
 • Medarbetarundersökningar

KUNDRELATIONER

 • Moderna kunden och digitalisering
 • Relationsskapande
 • Nätverksbyggande

SOCIALA MEDIER

 • Instagram
 • Skapa och redigera hemsidor
 • Foto och filmredigering

Låter det som jag kan bidra till er organisation? Eller är jag kanske er nästa kollega?

Kontakta mig gärna på johansson.sanna@outlook.com